"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.Facebook INCENSUM
Zondag 27 januari 2019 | 9.30u
AALST | Sint-Martinuskerk

60 jaar Cantate Domino
Jubel-Dankmis

Het vocaal ensemble incensum verleent zijn medewerking aan de viering van 60 jaar Cantate Domino

Zaterdag 9 maart 2019 | 18.00 u
BRUSSEL | Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal

Eucharistieviering

n.a.v. de zesde verjaardag van het Pontificaat van Paus Franciscus

Zaterdag 6 - zaterdag 20 april 2019

Concertreis Zuid-Afrika

met optredens onder meer in Pretoria, Nelspruit en Kaapstad

De concertreis wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van onze bevriende koren:
Het koor van de Wonderboom Hoërskool (Pretoria) en Conwonnité, beiden o.l.v. Albert Morland en het ensemble van de Rautenbach Studio o.l.v. Deirdre Blignaut-Rautenbach

Speciale dank aan Albert Morland voor de algemene coördinatie van de concertreis

Incensum


Incensum is Latijn voor 'wierook'. Voor enkele oud-leden van het Aalsterse knapen- en mannenkoor Schola Cantorum Cantate Domino symboliseert dit woord de voornaamste aspecten van hun nieuw gevormd ensemble. De zangers van Incensum delen een passie voor het zingen die aangestoken is door wijlen E.H. Michaël Ghijs (1933-2008), stichter en bezieler van Schola Cantorum Cantate Domino. 

Mede geïnspireerd door het voorbeeld van E.H. Michaël Ghijs beschouwt Incensum muziek niet louter als een vorm van ontspanning. Gezamenlijk musiceren laat mensen deel worden van een groter geheel, en dat geldt zowel voor uitvoerders als voor luisteraars. In die zin brengt muziek mensen in contact met wat hen 'overstijgt' en waarover ze niet zomaar controle hebben: het mysterie van het leven zelf. Tegelijk laat muziek toe om met dat mysterieuze leven om te gaan zoals het zich voordoet. Muziek troost op momenten van leed, terwijl ze ook vreugde schept of versterkt op momenten dat het leven ten volle kan worden gevierd.

In zijn repertoirekeuze en projectwerking tracht Incensum vorm te geven aan het spirituele en sociale karakter van muziek. Dat resulteert in concertreeksen die de sterke tijden van het liturgische jaar volgen. Daarnaast luistert het ensemble regelmatig kerkdiensten op. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal is Incensum een graag gehoorde gast, onder andere naar aanleiding van de eerste verjaardag van het pontificaat van paus Franciscus, en een plechtigheid ter nagedachtenis van Nelson Mandela. De connectie met Zuid-Afrika is niet toevallig. Via de Zuid-Afrikaanse dirigent en muziekpedagoog Albert Morland, een goede vriend van wijlen Michaël Ghijs, onderhoudt Incensum goede contacten met enkele Zuid-Afrikaanse koren. Daardoor concerteert het ensemble samen met het 70-koppige koor Wonderboom/Conwonnité (Worcester), met het Bergrivierkoor, en met Rautenbach Studio (Pretoria), telkens in het kader van een boodschap van vrede tussen cultureel uiteenlopende naties. 

In september 2014 verleent Incensum zijn medewerking aan Daar, een theaterproductie van Jelle De Grauwe. Het is een bijzondere ervaring, temeer daar de steengroeve in Balegem het decor voor deze productie vormt. In april 2015 breit Incensum een vervolg aan zijn betrachting om 'meer vrede door muziek' te brengen. Het ensemble geeft een concert in Nieuwerkerken als sereen eerbetoon aan de Nieuwerkerkenaren die tijdens "de Groote Oorlog" zijn gesneuveld. Muziek wordt daarbij afgewisseld met teksten en gedichten uit de Eerste Wereldoorlog. In de daaropvolgende meimaand kiest Incensum voor een luchtiger en liederlijker lenteprogramma. De concertreeks Pastyme with good companye laat muziek van het Tudor-hof horen. Samen met het blokfluittrio Aquil'AlterA en de luitiste Nathalie Fransen verwezenlijkt Incensum een gevarieerd programma met composities van onder andere Henry VIII, John Dowland, William Cornysh, Thoinot Arbeau, Thomas Morley en Thomas Tallis.

Graag biedt Incensum in 2016 een CD aan. Het is een selectie van religieuze muziek geworden, voornamelijk uit de laat-renaissance. Hiermee hoopt het ensemble de luisteraar tot de verstilling te kunnen bewegen die naar de ziel van de dingen gaat. Tegelijk is dit een dankbare terugblik op de eerste jaren van 'vocaal ensemble Incensum'.

Het muzikale vuur blijft ook in 2017 en 2018 branden. Intussen zijn een reeks kerstconcerten een jaarlijks weerkerend fenomeen, al dan niet ten voordele van "de warmste week" van radiozender Studio Brussel. Het kerstconcert georganiseerd door de VZW "Mensen dienen Bulgarije: Aalst-Gabrovo" en de Aalsterse Lions Club, blijkt eveneens een vroege traditie voor Incensum. In 2018 is Incensum te horen in diverse liturgische vieringen, en op verscheidene concerten, waarvan het in memoriam concert voor E.H. Michaël Ghijs ongetwijfeld een hoogtepunt vormt. 

De huidige bezetting van Incensum bestaat uit:

Colin De Pelsmaker, Erik Buys, Jonas Van den Spiegel | counter-tenor
Luc Claessens, Miguel Van de Velde | tenor
Simon Bomon, Gary Biebaut | bas