"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.Facebook INCENSUM
Zondag 27 oktober 2019 | 17.00 u
GENT | Sint-Pietersplein
Onze-Lieve-Vouw-Sint-Pieterskerk

MISSA PRO DEFUNCTIS

Delen uit de dodenofficie

Vrije toegang
Organisatie: Stuurgroep Van Peteghem Orgel


Algemene privacyverklaring


Het vocaal ensemble incensum respecteert uw persoonlijke gegevens en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

V
ocaal ensemble incensum 
Blektestraat 57
9308 Hofstade
info.incensum@gmail.com


U kunt de website van het vocaal ensemble incensum vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u ons wilt contacteren via het contactformulier, moet u uw persoonsgegevens meedelen. 
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u de toestemming om ze te verwerken voor de vermelde doeleinden.

De persoonlijke gegevens die incensum verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Incensum geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij noodzakelijk voor onderstaande doeleinden.


Incensum verwerkt en gebruikt persoonsgegevens voor:

Aankopen van tickets
Voor het aankopen van tickets voor onze concerten, vragen we u om persoonsgegevens (naam en e-mailadres) te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de verkoop van tickets correct te kunnen uitvoeren:
Klaarleggen van de tickets aan de kassa op de concertavond
Opvolgen van de betaling
Bevestigen van de aankoop via mail
Contactname in geval van programmawijziging of annulatie
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde computers

Leveren van de CD’s

Voor het aankopen van CD's, vragen we u om persoonsgegevens (naam, adres en e-mailadres) te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de verkoop van tickets correct te kunnen uitvoeren:
Leveren of klaarleggen van de CD's
Opvolgen van de betaling
Bevestigen van de aankoop via mail
Eventuele contactname m.b.t. bestelling CD's
De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer

E-mail campagnes en verzenden van uitnodigingen, nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang)
Het vocaal ensemble Incensum maakt gebruik van persoonsgegevens voor het versturen van elektronische mails (e-mail campagnes, uitnodigingen en nieuwsbrieven) om nieuwe concerten en projecten aan te kondigen. De gegevens die daar bijgehouden worden in een contactenlijst zijn naam en e-mail adres, en worden veilig opgeslagen. Iedereen is vrij om zich op die mailing lijst in- en uit te schrijven of zijn gegevens aan te passen. 

Communicatie
Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn (bijvoorbeeld voor de bestelling van een CD, de aanvraag van een auditie of de communicatie omtrent concertafspraken). Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer.

Steunen van het vocaal ensemble incensum
Van wie Incensum wil steunen worden de noodzakelijke opgevraagd om de beloofde diensten correct te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde computers.

Gegevens van de leden en bestuursleden van Incensum
De persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) worden bewaard.
Eventuele bijkomende gegevens zoals identiteitskaartnummer, paspoortnummer en rijksregisternummer zullen worden opgevraagd en enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen (verzekering, transport, logement, ...).
De gegevens worden veilig opgeslagen.


Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan met ons contact opnemen via hogervermelde contactgegevens.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.


Wijziging privacy verklaring
Incensum kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website of nieuwsbrief.
  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wenst u in de toekomst geen e-mails, nieuwsbrieven meer te ontvangen, dan kan u zich uitschrijven via onderstaande link: