"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.Facebook INCENSUM
Zondag 27 januari 2019 | 9.30u
AALST | Sint-Martinuskerk

60 jaar Cantate Domino
Jubel-Dankmis

Het vocaal ensemble incensum verleent zijn medewerking aan de viering van 60 jaar Cantate Domino

Zaterdag 9 maart 2019 | 18.00 u
BRUSSEL | Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal

Eucharistieviering

n.a.v. de zesde verjaardag van het Pontificaat van Paus Franciscus

Zaterdag 6 - zaterdag 20 april 2019

Concertreis Zuid-Afrika

met optredens onder meer in Pretoria, Nelspruit en Kaapstad

De concertreis wordt mogelijk gemaakt dankzij de inzet van onze bevriende koren:
Het koor van de Wonderboom Hoërskool (Pretoria) en Conwonnité, beiden o.l.v. Albert Morland en het ensemble van de Rautenbach Studio o.l.v. Deirdre Blignaut-Rautenbach

Speciale dank aan Albert Morland voor de algemene coördinatie van de concertreis

Projecten
PRO DEFUNCTIS

Pro defunctis

Allerheiligen en Allerzielen: een dubbel feest van hoop en verbondenheid over de dood heen.


Op 1 november vieren we Allerheiligen, letterlijk het hoogfeest van alle heiligen, bekend of onbekend. Paus Gregorius IV legde in 837 de datum vast op 1 november, volgens de regel van Benedictus de begindag van de winterperiode. Hij riep de dag uit tot algemene en officiële katholieke gedenkdag voor alle heiligen.

Allerzielen volgt de dag nadien, op 2 november. Dan bidden we voor al wie overleden is. De oorsprong ligt bij abt Odilo van Cluny, die in 998 een gedenkdag instelde voor alle gestorven kloosterbroeders. In de 11de eeuw breidde paus Johannes XIX die dag uit als feestdag voor alle gelovige zielen.

Incensum brengt met "Pro Defunctis" een concertprogramma in de sfeer van Allerheiligen en Allerzielen. Veel mensen hebben er behoefte aan om wat meer te doen dan een chrysant neer te leggen en kunnen samen met het vocaal ensemble incensum een sereen eerbetoon brengen aan geliefden, familieleden en vrienden die er niet meer zijn.

Op het programma staan polyfone werken uit de 16de eeuw van Cristobal de Morales, Josquin Des Prez, Orlandus Lassus, Tomás Luis de Victoria en Alonso Lobo.

PASTYME WITH GOOD COMPANYE

muziek aan het Tudor hof


Met dit concert brengt incensum u terug naar de hoogdagen van de renaissance in het Engeland van de 16e en 17e eeuw, belichaamd door de zelfbewuste vorsten Hendrik VIII en zijn dochter Elisabeth I.

De literatuur, muziek en vooral het toneel bloeide als nooit tevoren. Denken we hierbij aan het tijdperk van William Shakespeare en Christopher Marlowe. De toon werd echter al gezet ten tijde van Hendrik zelf, toen deze vorst zich liet omringen door componisten zoals Tallis, Fayrfax en zichzelf als uitstekend componist liet kennen. De Engelse vorst stond echter ook gekend als wreed en egoïstisch. Tegenstanders en echtgenotes liet hij meedogenloos uit de weg ruimen. Elisabeth I, the Virgin Queen of Good Queen Bess, kennen we dan weer van haar oorlogen met de Spaanse Armada en de strubbelingen met paus Pius V, die haar uiteindelijk zou excommuniceren.

Zoals de titel laat vermoeden, met “Goed gezelschap en vertier”, wil incensum u meenemen naar het hof dat bol stond van politieke en religieuze intriges, amoureuze perikelen, dans- en braspartijen.

AUDIVI VOCEM

van advent naar kerst


Kerst wordt traditioneel voorafgegaan door de vier zondagen van de advent. Advent, van het Latijnse adventus, betekent: wachtend op de Komende. Zijn wij samen met de wijze maagden (Mt 25,1-13) klaar om de Bruidegom te verwelkomen?

Horen wij ook nu nog de stem uit de hemel die roept: houdt uw lampen brandend, de Bruidegom komt! In één concert brengt incensum u met zijn muziek van de verwachting van het oude Israël, het ja-woord van Maria, tot het hoogtepunt van kerst nl. de geboorte van de Heer.

IN MANUS TUAS

muziek uit het paastriduum


Met dit programma wordt muziek gebracht uit de Goede Week. Traditioneel begint deze op Palmzondag. Het Paastriduum of Triduum Sacrum is de periode die start met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag.