"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.Facebook INCENSUM
Zaterdag 14 maart 2020 | 18.00 u
BRUSSEL | Sint-Michiels-
en Sint-Goedelekathedraal

EUCHARISTIEVIERING

n.a.v. de zevende verjaardag van
het Pontificaat van Paus Franciscus

uitgesteld (coronavirus)


Zondag 29 maart 2020 | 16.00 u
ESSENE (Affligem) |
kerk OLV Bezoeking

CONCERT “ALPHA ET OMEGA"

polyfonie van voor de geboorte tot voorbij de dood

organisatie: Orgelkring Essene

uitgesteld (coronavirus)


Zaterdag 11 april 2020 | 20.00 u
GENT | Sint-Pieterskerk

PAASWAKE

Op Stille Zaterdag luistert het vocaal ensemble incensum de Paaswake op

afgelast (coronavirus)


Paasconcert in Essene: "Van Alpha tot Omega" 
 
uitgesteld (coronavirus)
   

Het Paasconcert van de Orgelkring Essene wordt gegarandeerd een muzikale gebeurtenis die weerklank zal vinden tot ver buiten Affligem. Op zondag 29 maart verleent de Orgelkring namelijk een podium aan het Vocaal Ensemble ‘Incensum’. Dat nog jonge maar al gerenommeerde ensemble werd in 2013 opgericht door zeven vroegere leden van het Aalsterse knapen- en mannenkoor Schola Cantorum Cantate Domino.
 
Op het Paasconcert brengen de leden van ‘Incensum’ een gevarieerd programma met polyfonie ‘van voor de geboorte (alpha) tot voorbij de dood (omega). ‘Alpha en Omega’ is een reflectie over het bestaan, over de (on)eindigheid van het mensenleven, dat al voor de geboorte begint en niet eindigt bij de dood. Het programma bestaat uit drie delen, elk met een eigen thematische focus. In het eerste concertdeel wordt vol verwachting uitgekeken naar de geboorte van Jezus. Het middendeel gaat dieper in op het aardse leven van de mens. Het derde luik van het programma biedt stof tot overpeinzing rond het thema van de dood.
 
Elk programmadeel wordt instrumentaal ingeleid met een orgelwerk, gekozen en uitgevoerd door organist Peter Thomas. Het voordeel van die formule is dat ook het orgel ten volle in de kijker komt. De orgelwerken zijn dus instrumentale intermezzi die afwisselen met de a capellawerken van het ensemble. Voor de uitvoering van werken die aansluiten bij de sfeer van het vocale concertgedeelte is geen instrument méér geschikt dan het tweehonderd jaar oude Van Peteghemorgel in de Kerk O.L.V.-Bezoeking te Essene-Affligem. De leden van de Orgelkring Essene zullen u daar graag verwelkomen op zondag 29 maart 2020 om 16 uur.
Incensum zingt in de Kathedraal van Canterbury 
   
 
De kathedraal van Canterbury is Engelands beroemdste kathedraal en de zetel van de aartsbisschop van Canterbury, de primaat van de Anglicaanse Kerk.
 
De geschiedenis van de kathedraal gaat terug tot het jaar 597. In dat jaar bracht Sint-Augustinus, gestuurd door paus Gregorius I, het christelijke geloof naar het Angelsaksische Engeland. St. Augustinus stichtte een kerk en werd de eerste aartsbisschop. In 1170 werd aartsbisschop Thomas Becket in de kathedraal vermoord en vanaf die tijd groeide Canterbury uit tot een belangrijk bedevaartsoord. In de Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer zijn pelgrims onderweg van Londen naar deze kathedraal.

Het is een eer voor het vocaal ensemble incensum om te kunnen optreden in deze imponerende kathedraal.
Op maandag 20 en dinsdag 21 juli 2020 zullen zij er de vespers (Evensong) zingen.

Zoals de dag begint met Morning Prayer, zo eindigt de dag met een avonddienst van gebed en lof, in de traditionele taal van het Book of Common Prayer. Dit wordt normaal gesproken gezongen door het Kathedraalkoor en de dienst is van maandag tot vrijdag om 17.30 uur en op zaterdag en zondag om 15.15 uur. De dienst duurt ongeveer 40 minuten. Wanneer de leden van het kathedraalkoor op vakantie gaan, wordt Evensong meestal gezongen door een bezoekend koor, maar af en toe wordt het vervangen door het avondgebed.