"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.Facebook INCENSUM
Zaterdag 14 maart 2020 | 18.00 u
BRUSSEL | Sint-Michiels-
en Sint-Goedelekathedraal

EUCHARISTIEVIERING

n.a.v. de zevende verjaardag van
het Pontificaat van Paus Franciscus

Zondag 29 maart 2020 | 16.00 u
ESSENE (Affligem) |
kerk OLV Bezoeking

CONCERT “ALPHA ET OMEGA"

polyfonie van voor de geboorte tot voorbij de dood

organisatie: Orgelkring Essene

Ineens staat de wereld stil. 
 
Met groot verdriet delen wij u mede dat de vader van Gary, zanger bij incensum, onverwacht is overleden op zaterdag 1 februari 2020. 
De leden van incensum leven intens mee en wensen Gary, zijn moeder en familie veel sterkte toe.

Weggaan is iets anders 
dan het huis uitsluipen,
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en 
niet terugkeren.
Je blijft iemand 
op wie wordt gewacht.
 
Weggaan kun je beschrijven
als een soort van blijven,
niemand wacht,
want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
INCENSUM ZINGT IN JULI IN DE KATHEDRAAL VAN CANTERBURY
 
 
De kathedraal van Canterbury is Engelands beroemdste kathedraal en de zetel van de aartsbisschop van Canterbury, de primaat van de Anglicaanse Kerk.
 
De geschiedenis van de kathedraal gaat terug tot het jaar 597. In dat jaar bracht Sint-Augustinus, gestuurd door paus Gregorius I, het christelijke geloof naar het Angelsaksische Engeland. St. Augustinus stichtte een kerk en werd de eerste aartsbisschop. In 1170 werd aartsbisschop Thomas Becket in de kathedraal vermoord en vanaf die tijd groeide Canterbury uit tot een belangrijk bedevaartsoord. In de Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer zijn pelgrims onderweg van Londen naar deze kathedraal.

Het is een eer voor het vocaal ensemble incensum om te kunnen optreden in deze imponerende kathedraal.
Op maandag 20 en dinsdag 21 juli 2020 zullen zij er de vespers (Evensong) zingen.

Zoals de dag begint met Morning Prayer, zo eindigt de dag met een avonddienst van gebed en lof, in de traditionele taal van het Book of Common Prayer. Dit wordt normaal gesproken gezongen door het Kathedraalkoor en de dienst is van maandag tot vrijdag om 17.30 uur en op zaterdag en zondag om 15.15 uur. De dienst duurt ongeveer 40 minuten. Wanneer de leden van het kathedraalkoor op vakantie gaan, wordt Evensong meestal gezongen door een bezoekend koor, maar af en toe wordt het vervangen door het avondgebed.