"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.Facebook INCENSUM
Zaterdag 14 maart 2020 | 18.00 u
BRUSSEL | Sint-Michiels-
en Sint-Goedelekathedraal

EUCHARISTIEVIERING

n.a.v. de zevende verjaardag van
het Pontificaat van Paus Franciscus

Zondag 29 maart 2020 | 16.00 u
ESSENE (Affligem) |
kerk OLV Bezoeking

CONCERT “ALPHA ET OMEGA"

polyfonie van voor de geboorte tot voorbij de dood

organisatie: Orgelkring Essene

VAN ADVENT TOT DRIEKONINGEN

DET ÄR EN ROS UTSPRUNGEN

met incensum en Terpander muzikaal op weg naar kerst


Voor het Aalsterse vocaal ensemble incensum is gezamenlijk musiceren meer dan louter ontspanning. De zeven zangers raakten allen destijds als jonge knaap in de Schola Cantorum Cantate Domino gepassioneerd door de verbindende kracht van samen zingen. Door de keuze van hun repertorium willen zij in hun projectwerking - tijdens plechtigheden allerhande en tijdens eigen concerten - de muziek deze verbindende rol ten volle laten spelen.

Nu eens brengt muziek troost en berusting, dan weer schept ze vreugde en verwachting. In de aanloop naar Kerstmis is het spiritueel en sociaal karakter van muziek nooit ver weg. Incensum brengt dit jaar een dubbel kerstconcert, en doet dat samen met Mannenkoor Terpander uit Leuven. Deze dynamische groep jonge mannen bundelde een drietal jaar geleden zijn vocale krachten met als doel de opwaardering van de muziek voor mannenkoor. Het brengen van koormuziek uit verschillende stijlen, tijden en strekkingen is waar zij voor staan.

Met ‘Det är en ros utsprungen’ maken incensum en Terpander een muzikale reis van bijna vijf eeuwen doorheen een groot deel van Europa. De tocht, van Advent tot Driekoningen, vangt aan in de Nederlanden van de zestiende eeuw, met een reeks motetten van Jacobus Clemens non Papa, een zeldzame Franco-Vlaamse polyfonist die heel zijn loopbaan aan onze contreien verknocht is gebleven. Een sprong van vierhonderd jaar voert ons een stuk meer oostwaarts, naar Beieren, geboortegrond van componist Franz Biebl. Met Hugo Alfvén, Ruben Liljefors en Jan Sandström blijven we in de twintigste eeuw, maar trekken we helemaal naar het Hoge Noorden om daar kerst op zijn Zweeds te vieren. Ten slotte keren we terug naar Vlaanderen, waar de hedendaagse componisten Jonas Gedeshi en Michiel Verfaillie ons vergasten met creaties van eigentijds koorwerk.

Terpander en incensum verwelkomen u graag in Aalst, op zaterdag 14 december om 20u in de Jezuïetenkapel (Pontstraat 7), of in Boven-Lo bij Leuven, op zondag 15 december om 15u in de Kerk van de Heilige Familie (Heidebergstraat 264). Na elk concert is er gelegenheid tot napraten bij een drankje.