"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.


Facebook INCENSUM

Zondag 25 oktober 2020 | 18.00
BEKEGEM | Sint-Amanduskerk

Herfstconcert
"PRO DEFUNCTIS"

16de eeuwse polyfonie in de sfeer van Allerheiligen en Allerzielen.Delen uit het dodenofficie worden afgewisseld met orgel

uitgesteld naar
zondag 31 oktober 2021


Zondag 29 november 2020 | 15.30
Aalst | Kerk OLV van Bijstand
Mijlbeek - Onze Lieve Vrouwplein

Evensong 1

Geïnspireerd door de anglicaanse ritus brengt incensum een gezongen vesperdienst met orgelspel en poëtisch overpeinzen van beide wereldoorlogen
aansluitend "English high tea"

uitgesteld

Zondag 29 november 2020 | 17.00
Aalst | Kerk OLV van Bijstand
Mijlbeek - Onze Lieve Vrouwplein

Evensong 2

Geïnspireerd door de anglicaanse ritus brengt incensum een gezongen vesperdienst met orgelspel en poëtisch overpeinzen van beide wereldoorlogen
aansluitend "English high tea"

uitgesteld

In memoriam Jozef Ghijs 
(1922-2021)

Als zangers van het knapen- en mannenkoor Schola Cantorum Cantate Domino, hebben wij het voorrecht gehad om de familie Ghijs te leren kennen. Toen onze dirigent Michaël ziek werd, had hij nog één droom: hij wou nog eenmaal naar het Heilig Land gaan samen met zijn familie en zijn koor. Jammer genoeg overleed hij enkele weken voor de afreis. Maar dankzij zijn broer Jozef kon de reis toch doorgaan. Jozef is altijd de grote organisator, inspirator en bezieler geweest van “pelgrimsreizen” naar het Heilig Land.

Deze week hebben we het droevige nieuws vernomen dat Jozef is overleden… We kennen Jozef uiteraard niet zo goed als zijn broer Michaël, maar toch bewaren we heel wat goede herinneringen aan hem.
We herinneren ons Jozef als een minzaam mens die zich, zonder op te vallen, steeds inzette voor anderen. Ook in het koor was hij een steun voor zijn broer en hielp hij waar hij kon.

Toen hij pastoor was in het dorpje Nukerke organiseerde hij daar in de parochiekerk onvergetelijke uitvoeringen van de Johannespassie van Johann Sebastian Bach, en later ook o.a. Israël in Egypt van Georg Friedrich Händel. Trouwens, via Jozef is drukkerij De Riemaecker, gevestigd vlakbij de kerk, jarenlang de huisdrukker geweest van Cantate Domino.

De meeste herinneringen bewaren we aan de “pelgrimstochten” naar het Heilig Land. Onder de leiding van Jozef, een kenner van het “Beloofde Land”, werd in december 1996 een concertreis en pelgrimstocht ondernomen en dit naar aanleiding van 3000 jaar Jeruzalem. Een ploeg van de KTRO maakte toen opnames voor een kerstprogramma, “Kerstavond met Cantate Domino”, dat een jaar later op de VRT werd uitgezonden. Van onze andere reizen zijn de optredens op kerstavond tijdens het jaarlijkse koorfestival op het “Plein van de Kribbe” in Bethlehem en in de Geboortekerk op kerstdag absolute hoogtepunten.

Jozef had ook speciale banden met Zuid-Afrika. Hij is daar nog werkzaam geweest in het bisdom Pietersburg. Naast optredens in onder andere Johannesburg, Pretoria, Pietersburg, Middelburg, Klerksdorp en Kaapstad, kregen wij dankzij de inbreng van Jozef ook de gelegenheid om onder andere op te treden in een zwarte woonwijk in Warmbad, waar de Vlaamse lekezuster Cecile Maenhove ons rondleidde, maar ook bij de “Paters van Affligem” in Subiaco, vlakbij Pietersburg. Het Zoeloelied “Shosholoza” werd er zeer gewaardeerd.

Bovenal was Jozef priester. Overal waar hij kwam, was hij graag gezien en werd hij op handen gedragen. We hebben dat ook mogen ervaren toen hij ons als aalmoezenier van het WZC Sint-Jozef in Gent uitnodigde om een viering op te luisteren. Hoe hij zich, heel bescheiden, zelf wegcijferde en zich steeds ten dienste stelde van anderen… uniek!

Dat hij ruste in vrede.


Zolang wij leven, leven we voor de Heer
en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.
(Romeinen 14:8)
MIJMEREN TIJDENS DE OVERGANG VAN OUD NAAR NIEUW

Wanneer we terugblikken op het muzikale jaar van incensum, dan zien we dat er meer optredens werden afgelast of uitgesteld dan dat er doorgingen. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat alles "anders" werd. De ene dag konden we samen repeteren, de andere dag was het weer verboden. Het is dan ook niet vreemd dat incensum voor het eerst sinds zijn oprichting geen enkel kerstoptreden heeft. Wat normaal de drukste periode van het jaar is, is nu zo leeg...

Maar met de start van de vaccinaties is er opnieuw hoop dat alles weer naar “normaal” evolueert.
 
Mooie momenten komen naar hen die er in geloven,
Nog mooiere momenten komen naar hen die er geduld voor hebben,
De mooiste momenten zijn er voor hen die nooit opgeven.

En wij geloven erin en we staan klaar om er opnieuw in te vliegen van zodra wij groen licht krijgen om weer te repeteren. Nog wat geduld en onze optredens worden weer werkelijkheid.

Voor het nieuwe jaar wensen we jullie
de rust om van het kleine te genieten
licht en zonneschijn om jullie te laten stralen
kracht om iedere tegenslag te overwinnen
liefde en vriendschap om jullie hart te verwarmen
humor om wat somber is te kleuren
tijd voor ontspanning en dromen
muziek als troost en om jullie op te vrolijken.
 
Met een klik op onderstaande link,
hopen wij om jullie wat warmte te brengen.
  
Een zalige kerst vol warmte en licht
en een gezond 2021 vol liefde, geluk en muziek.
 
Colin, Erik, Jonas, Miguel, Gary, Simon en Luc