"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.


Facebook INCENSUM

Zaterdag 2 april 2022 | 20u
ESSENE (Affligem)
Kerk O.L.V. Bezoeking, Kerkplein

Paasconcert
"Alpha et Omega"

polyfonie van voor de geboorte tot voorbij de dood

uitvoerders:
vocaal ensemble incensum
organist Peter Thomas

organisatie: Orgelkring Essene


Zondag 24 april 2022 | 11u
AALST | Kerk O.L.V. van Bijstand
(Mijlbeek)

Eucharistieviering

opgeluisterd door:
vocaal ensemble incensum
parochiekoor Mijlbeek

ALPHA ET OMEGA

Essene (Affligem) | Kerk O.L.V.Bezoeking, Kerkplein

Zaterdag 2 april 2022 | 20 uur

Concert "Alpha et Omega, polyfonie van voor de geboorte tot voorbij de dood"

uitvoerders: vocaal ensemble incensum en organist Peter Thomas
organisatie: Orgelkring Essene

Alpha et Omega staat voor een muzikale reflectie over het bestaan, over de (on)eindigheid van het mensenleven.
Binnen de traditie van het christendom en de aanverwante godsdiensten heeft de nietige mens, zoekend naar antwoorden op universele zijnsvragen, het geloof gevonden in hetgeen de aardse tijdelijkheid ver overstijgt en koestert hij de hoop om, over de dood heen, ooit deelachtig te worden aan een tijdloos bestaan in eenheid met zijn Schepper. Reeds meer dan twee millennia voelt de christen mens zich hierin gesterkt door zijn grote voorbeeld, de Mens Jezus die, ondanks een eenvoudige afkomst en een weinig benijdenswaardig kort leven in een maatschappij die Hem niet bepaald omarmde, vele miljoenen mensen ervan heeft kunnen - en nog steeds kan - overtuigen dat niet alleen het aardse leven, naast en met de medemens, de moeite waard kan zijn, maar dat er tevens voor eenieder uitzicht is op een eigen plek in het licht van de eeuwigheid. De talrijke verhalen over het leven van Jezus, van voor zijn geboorte tot voorbij zijn dood, hebben massa’s gewone mensen aangegrepen en zijn voor talloze kunstenaars steeds een bron van inspiratie geweest bij de creatie van hun artistiek werk. Getuige hiervan onder meer de greep uit de rijke muziekliteratuur die het Aalsterse vocaal ensemble incensum u ten gehore brengt.