"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.


Facebook INCENSUM

11 juli - 1 augustus 2024

Concertreis naar Zuid-Afrika


op uitnodiging van het bevriende koor Conwonnité (o.l.v. Albert Morland) uit Pretoria
- Deelname aan een internationaal concert met 6 koren
- Optreden tijdens het koorfeest van Conwonnité.
- Rondreis Gauteng, Kwazulu-Natal en Mpumulanga.

Za. 16 november 2024 - 20 uur

O doulx regard


Concert met Franse en Spaanse liederen uit de 15de en 16de eeuw
Meer informatie volgt

Projecten
Ye SACRED MUSES - WILLIAM BYRD

Muziek van William Byrd

vocaal ensemble incensum / Sanderijn Demuynck, klavecimbel


Samen met klaveciniste Sanderijn Demuynck richt incensum de spotlight op William Byrd, de Engelse componist die geldt als een der grootmeesters van de Europese renaissancemuziek. Het programma werd samengesteld naar aanleiding van de vierhonderdste verjaardag van het overlijden van William Byrd, en met Ye sacred Muses brengen de uitvoerders een passende hulde aan de man die eigentijdse bronnen vermelden als ‘Father of Musick’.


DET ÄR EN ROS UTSPRUNGEN

van Advent tot Driekoningen

vocaal ensemble incensum / Mannenkoor Terpander


Met ‘Det är en ros utsprungen’ maken incensum en Terpander een muzikale reis van bijna vijf eeuwen doorheen een groot deel van Europa. De tocht, van Advent tot Driekoningen, vangt aan in de Nederlanden van de zestiende eeuw, met een reeks motetten van Jacobus Clemens non Papa, een zeldzame Franco-Vlaamse polyfonist die heel zijn loopbaan aan onze contreien verknocht is gebleven.

Een sprong van vierhonderd jaar voert ons een stuk meer oostwaarts, naar Beieren, geboortegrond van componist Franz Biebl. Met Hugo Alfvén, Ruben Liljefors en Jan Sandström blijven we in de twintigste eeuw, maar trekken we helemaal naar het Hoge Noorden om daar kerst op zijn Zweeds te vieren. Ten slotte keren we terug naar Vlaanderen, waar de hedendaagse componisten Jonas Gedeshi en Michiel Verfaillie ons vergasten met creaties van eigentijds koorwerk.

ALPHA ET OMEGA

Alpha et Omega

Polyfonie van voor de geboorte tot voorbij de dood


Alpha et Omega staat voor een muzikale reflectie over het bestaan, over de (on)eindigheid van het mensenleven. Binnen de traditie van het christendom en de aanverwante godsdiensten heeft de nietige mens, zoekend naar antwoorden op universele zijnsvragen, het geloof gevonden in hetgeen de aardse tijdelijkheid ver overstijgt en koestert hij de hoop om, over de dood heen, ooit deelachtig te worden aan een tijdloos bestaan in eenheid met zijn Schepper.

Reeds meer dan twee millennia voelt de christen mens zich hierin gesterkt door zijn grote voorbeeld, de Mens Jezus die, ondanks een eenvoudige afkomst en een weinig benijdenswaardig kort leven in een maatschappij die Hem niet bepaald omarmde, vele miljoenen mensen ervan heeft kunnen - en nog steeds kan - overtuigen dat niet alleen het aardse leven, naast en met de medemens, de moeite waard kan zijn, maar dat er tevens voor eenieder uitzicht is op een eigen plek in het licht van de eeuwigheid.

De talrijke verhalen over het leven van Jezus, van voor zijn geboorte tot voorbij zijn dood, hebben massa’s gewone mensen aangegrepen en zijn voor talloze kunstenaars steeds een bron van inspiratie geweest bij de creatie van hun artistiek werk. Getuige hiervan onder meer de greep uit de rijke muziekliteratuur die het Aalsterse vocaal ensemble incensum u ten gehore brengt.

PRO DEFUNCTIS

Pro defunctis

Allerheiligen en Allerzielen: een dubbel feest van hoop en verbondenheid over de dood heen.


Op 1 november vieren we Allerheiligen, letterlijk het hoogfeest van alle heiligen, bekend of onbekend. Paus Gregorius IV legde in 837 de datum vast op 1 november, volgens de regel van Benedictus de begindag van de winterperiode. Hij riep de dag uit tot algemene en officiële katholieke gedenkdag voor alle heiligen.

Allerzielen volgt de dag nadien, op 2 november. Dan bidden we voor al wie overleden is. De oorsprong ligt bij abt Odilo van Cluny, die in 998 een gedenkdag instelde voor alle gestorven kloosterbroeders. In de 11de eeuw breidde paus Johannes XIX die dag uit als feestdag voor alle gelovige zielen.

Incensum brengt met "Pro Defunctis" een concertprogramma in de sfeer van Allerheiligen en Allerzielen. Veel mensen hebben er behoefte aan om wat meer te doen dan een chrysant neer te leggen en kunnen samen met het vocaal ensemble incensum een sereen eerbetoon brengen aan geliefden, familieleden en vrienden die er niet meer zijn.

Op het programma staan polyfone werken uit de 16de eeuw van Cristobal de Morales, Josquin Des Prez, Orlandus Lassus, Tomás Luis de Victoria en Alonso Lobo.

PASTYME WITH GOOD COMPANYE

muziek aan het Tudor hof


Met dit concert brengt incensum u terug naar de hoogdagen van de renaissance in het Engeland van de 16e en 17e eeuw, belichaamd door de zelfbewuste vorsten Hendrik VIII en zijn dochter Elisabeth I.

De literatuur, muziek en vooral het toneel bloeide als nooit tevoren. Denken we hierbij aan het tijdperk van William Shakespeare en Christopher Marlowe. De toon werd echter al gezet ten tijde van Hendrik zelf, toen deze vorst zich liet omringen door componisten zoals Tallis, Fayrfax en zichzelf als uitstekend componist liet kennen. De Engelse vorst stond echter ook gekend als wreed en egoïstisch. Tegenstanders en echtgenotes liet hij meedogenloos uit de weg ruimen. Elisabeth I, the Virgin Queen of Good Queen Bess, kennen we dan weer van haar oorlogen met de Spaanse Armada en de strubbelingen met paus Pius V, die haar uiteindelijk zou excommuniceren.

Zoals de titel laat vermoeden, met “Goed gezelschap en vertier”, wil incensum u meenemen naar het hof dat bol stond van politieke en religieuze intriges, amoureuze perikelen, dans- en braspartijen.

AUDIVI VOCEM

van advent naar kerst


Kerst wordt traditioneel voorafgegaan door de vier zondagen van de advent. Advent, van het Latijnse adventus, betekent: wachtend op de Komende. Zijn wij samen met de wijze maagden (Mt 25,1-13) klaar om de Bruidegom te verwelkomen?

Horen wij ook nu nog de stem uit de hemel die roept: houdt uw lampen brandend, de Bruidegom komt! In één concert brengt incensum u met zijn muziek van de verwachting van het oude Israël, het ja-woord van Maria, tot het hoogtepunt van kerst nl. de geboorte van de Heer.

IN MANUS TUAS

muziek uit het paastriduum


Met dit programma wordt muziek gebracht uit de Goede Week. Traditioneel begint deze op Palmzondag. Het Paastriduum of Triduum Sacrum is de periode die start met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag.