"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.


Facebook INCENSUM

Zondag 25 oktober 2020 | 18.00
BEKEGEM | Sint-Amanduskerk

Herfstconcert
"PRO DEFUNCTIS"

16de eeuwse polyfonie in de sfeer van Allerheiligen en Allerzielen.Delen uit het dodenofficie worden afgewisseld met orgel

uitgesteld naar
zondag 31 oktober 2021


Zondag 29 november 2020 | 15.30
Aalst | Kerk OLV van Bijstand
Mijlbeek - Onze Lieve Vrouwplein

Evensong 1

Geïnspireerd door de anglicaanse ritus brengt incensum een gezongen vesperdienst met orgelspel en poëtisch overpeinzen van beide wereldoorlogen
aansluitend "English high tea"

uitgesteld

Zondag 29 november 2020 | 17.00
Aalst | Kerk OLV van Bijstand
Mijlbeek - Onze Lieve Vrouwplein

Evensong 2

Geïnspireerd door de anglicaanse ritus brengt incensum een gezongen vesperdienst met orgelspel en poëtisch overpeinzen van beide wereldoorlogen
aansluitend "English high tea"

uitgesteld

DET ÄR EN ROS UTSPRUNGEN
van Advent tot Driekoningen


incensum & Terpander
Ave Maria - Angelus Domini (Franz Biebl)

incensum
Vijf motetten “van Advent tot Driekoningen” van Jacobus Clemens non Papa 
• Ierusalem, surge 
• Ave Maria
• magnum mysterium
• Vox in Rama
• Magi veniunt ab oriente

Terpander
• Leisen voor een kindje (Michiel Verfaillie)
• När det lider mot jul (Ruben Liljefors)
• Julsång (Hugo Alfvén)
• Three songs on a Scandinavian Christmas (Jonas Gedeshi)

incensum & Terpander
Det är en ros utsprungen (Michael Praetorius / Jan Sandström)