"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.


Facebook INCENSUM

Zondag 25 oktober 2020 | 18.00
BEKEGEM | Sint-Amanduskerk

Herfstconcert
"PRO DEFUNCTIS"

16de eeuwse polyfonie in de sfeer van Allerheiligen en Allerzielen.Delen uit het dodenofficie worden afgewisseld met orgel

uitgesteld naar
zondag 31 oktober 2021


Zondag 29 november 2020 | 15.30
Aalst | Kerk OLV van Bijstand
Mijlbeek - Onze Lieve Vrouwplein

Evensong 1

Geïnspireerd door de anglicaanse ritus brengt incensum een gezongen vesperdienst met orgelspel en poëtisch overpeinzen van beide wereldoorlogen
aansluitend "English high tea"

uitgesteld

Zondag 29 november 2020 | 17.00
Aalst | Kerk OLV van Bijstand
Mijlbeek - Onze Lieve Vrouwplein

Evensong 2

Geïnspireerd door de anglicaanse ritus brengt incensum een gezongen vesperdienst met orgelspel en poëtisch overpeinzen van beide wereldoorlogen
aansluitend "English high tea"

uitgesteld

DAAR
Theaterproductie van Jelle De Grauwe
Organisatie: 
Corpus Ca (Gent) i.s.m. GC De Kluize (Oosterzele) en vocaal ensemble Incensum (Aalst)
Voorstellingen: 
do 25, vr 26, za 27 en zo 28 september 2014


Parkeren en verzamelen bij Café De Steenput, Berg 11, 9860 Balegem om 18u.45 uur. De voorstelling wordt voorafgegaan door een korte wandeling naar de speellocatie.
De voorstelling speelt in open lucht: gelieve gepaste kledij aan te trekken en een verrekijker mee te brengen. In geval van erg slecht weer heeft de organisator het recht om de voorstelling te annuleren.

meer info: www.gcdekluize.be
DAAR is een beeldende en fysieke voorstelling zonder woorden, waarin het lichaam en het landschap het verhaal vertellen. Het boek ‘Uit de tijd vallen’ van David Grossman vormde het vertrekpunt. Daarin beschrijft de auteur hoe een vader en een moeder zwijgen. Vijf jaar lang. Tot de man afscheid neemt van zijn vrouw en op zoek gaat naar ‘daar’, de onbestemde plek waar hun overleden zoon zich bevindt.

Op zijn tocht sluiten heel wat mensen zich bij hem aan en vormt er zich een rituele stoet van verbondenheid. De massa stroomt, hun tocht brengt een nieuw begin, leven wordt opnieuw geboren. 

DAAR is een bijzondere locatievoorstelling over de hunkerende, zoekende mens en de niet aflatende noodzaak om in beweging te blijven en onderweg te zijn.Over het verlangen van de mens om zich verbonden te weten en de kracht van het collectieve ritueel om die verbondenheid te bestendigen.