"Incensum" is Latijn voor wierook. Het verschijnsel dat onvermoed geuren tevoorschijn tovert uit eenvoudige rook, vertaalde zich in een nieuwe combinatie van ten hemel stijgende klanken.


Facebook INCENSUM

Zondag 25 oktober 2020 | 18.00
BEKEGEM | Sint-Amanduskerk

Herfstconcert
"PRO DEFUNCTIS"

16de eeuwse polyfonie in de sfeer van Allerheiligen en Allerzielen.Delen uit het dodenofficie worden afgewisseld met orgel

uitgesteld naar
zondag 31 oktober 2021


Zondag 29 november 2020 | 15.30
Aalst | Kerk OLV van Bijstand
Mijlbeek - Onze Lieve Vrouwplein

Evensong 1

Geïnspireerd door de anglicaanse ritus brengt incensum een gezongen vesperdienst met orgelspel en poëtisch overpeinzen van beide wereldoorlogen
aansluitend "English high tea"

uitgesteld

Zondag 29 november 2020 | 17.00
Aalst | Kerk OLV van Bijstand
Mijlbeek - Onze Lieve Vrouwplein

Evensong 2

Geïnspireerd door de anglicaanse ritus brengt incensum een gezongen vesperdienst met orgelspel en poëtisch overpeinzen van beide wereldoorlogen
aansluitend "English high tea"

uitgesteld

KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN
 
Mooie momenten komen naar hen die erin geloven,
Nog mooiere momenten komen naar hen die er geduld voor hebben,
De mooiste momenten komen naar hen die nooit opgeven!

Ook de leden van het vocaal ensemble incensum geloven erin
dat zij in 2021 opnieuw zullen optreden, in veilige omstandigheden.
Wij geven dan ook niet op en repeteren verder zodra we weer licht op groen krijgen.

Wij wensen u 
een Kerstmis vol warmte en licht,
en een gezond 2021 vol geluk.

Met te klikken op onderstaande link,
hopen wij ons steentje bij te dragen
om de feestelijke sfeer bij jullie in huis te brengen.